Termoizolirani sendvič paneli

Idealna rješenja za industrijske objekte

 

Termoizolirani sendvič paneli su gotovi građevni elementi, a sastoje se od vanjske i unutarnje obloge te izolacije. Termoizolirani sendvič paneli se odlikuju visokom toplinskom izolacijom i malom specifičnom težinom što ih svrstava u red lakih konstrukcijskih elemenata i materijala.
Raznovrsnost oblika i boja daje široku mogućnost izrade raznih oblika fasada i krovova objekata.

Sendvič paneli zadovoljavaju sve statičke, fizikalne i ekološke zahtjeve modernog graditeljstva.

Mala specifična težina pogoduje brzoj, jednostavnoj i kvalitetnoj ugradnji na različite tipove konstrukcija. Statička nosivost sendvič panela doprinosi bitnoj uštedi materijala koji se koristi za izradu podkonstrukcije.

Objekti izrađeni s termoizoliranim sendvič panelima odlikuju se visokom toplinskom izolacijom pa u takvim objektima dolazi do bitne uštede kod održavanja, grijanja ili hlađenja.

Sendvič paneli za krovove

Sendvič paneli za fasade

Sendvič paneli od mineralne vune

Želite besplatnu brošuru i ponudu?

KONTAKTIRAJTE NAS