OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obaviještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor također možete poslati putem pošte, faxa ili elektroničke pošte, na adrese:

Zagreb:

Izoforma – Paneli d.o.o.
Svetomatejska 14, 10360 Sesvete
Tel. + 385/ 1 / 20 10 223 (224)
Fax. + 385/ 1 / 20 13 105
E-mail: izoforma@izoforma-paneli.hr

 

Rijeka:

Izoforma – Paneli d.o.o.
Radna Zona Rupa, 51214 Šapjane
Tel. + 385/ 51/ 691 620
Fax. + 385/ 51 / 691 530
E-mail adresu: izoformari@izoforma-paneli.hr

 

Split:

Izoforma – Paneli d.o.o.
Svetog Nikole Tavelića 13a, 21204 Dugopolje
Tel. + 385/ 21 / 532 603
Fax. + 385/ 21 / 656 103
E-mail: izoforma@izoforma-paneli.hr

 

Odgovor na Vaš prigovor dobit ćete u pisanom obliku, najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora.

Kod podnošenja prigovora, obavezno navedite sljedeće podatke:

Podnositelj prigovora:
Ime i prezime:
Adresa za dostavu odgovora:

U slučaju neriješenih prigovora potrošači se mogu obratiti:

Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb – http://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk
ili
Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb – http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje