1. Praćenje podataka

Tvrtka “Izoforma-Paneli” d.o.o. (u daljnjem tekstu: Izoforma-Paneli)je ovlaštena pohranjivati na Vašem računalu „kolačiće“ koji  sadrže informacije o Korisniku koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja internetskih stranica Izoforma-Paneli, radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. Izoforma-Paneli koristi treće agencije za pružanje usluge oglašavanja svojih usluga i proizvoda. Kao dio njihove usluge treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ na vaše računalo, nad kojima Izoforma-Paneli nema pristup ili kontrolu. Kod praćenja podataka koristimo Google Analytics “kolačiće” prve strane, a Korisnik  može urediti postavke pretraživača kako bi odbio Google Analytics „kolačiće“ na: Google Opt-out Browser Add-on. Izoforma-Paneli može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje uporabe internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime tvrtke Izoforma-Paneli.

 

2. Povjerljivost podataka trećih internetskih stranica

Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na uporabu i objavljivanje informacija koje Izoforma-Paneli prikuplja od Korisnika. Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem Izoforma-Paneli internet stranica, imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Izoforma-Paneli ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

 

3. Remarketing

Za oglašavanje na mreži upotrebljavamo ponovni marketing u usluzi Google AdWords. Dobavljači treće strane, uključujući i Google, prikazuju naše oglase na web-lokacijama na cijelom internetu. Mi i dobavljači treće strane, uključujući i Google, koristimo kolačiće prve strane (primjerice, Google Analytics kolačić) i kolačiće treće strane (primjerice, DoubleClick kolačić) za optimiziranje i prikazivanje oglasa na temelju posjeta korisnika našoj web-lokaciji. Vi se kao korisnik možete isključiti iz usluge Google AdWords za oglašavanje na prikazivačkoj mreži te prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa.